Beställning av nycklar och blippar

Rutin för beställning av extra nycklar

Skicka ett mail till styrelsen@artillerigarden.se

Ange följande uppgifter i ditt mejl:

  • För-och efternamn
  • Lägenhetsnummer
  • Beteckning på den nyckel du önskar beställa (beteckningen består av en bokstav och ett par siffror)
  • Antal extranycklar som du önskar beställa
  • Om du önskar få de beställda nycklarna hemskickade i ett rekommenderat brev (kostar extra, du får stå för kostnaden) eller om du önskar hämta nycklarna direkt hos Västberga lås när nycklarna är klara för avhämtning (gratis, legitimation krävs)

Rutin för beställning av extra lås

Om du vill beställa ett tillhållarlås (sjutillhållarlås/polislås) så kan du beställa detta själv från antingen Västberga lås eller från annan låsfirma.

Du når Västberga lås på följande e-postadress:

kontakt@vastbergalas.se

Blippar till Garageporten

Blip (Låsbricka) till garageporten beställes genom att kontakta Axlås på Rådmansgatan 54

Man betalar och hämtar sedan ut sin blip hos Axlås. Kostnad ca 150 kr. Man kan också beställa fjärrkontroll, som kostar extra.