Garage

Föreningen disponerar 25 st platser. Samtliga platser har sedan februari 2018 laddstationer för elbilar. Dessa förmedlas till medlemmarna. Vi tillämpar ett kösystem, vars regler återfinns bilagt nedan. För närvarande ärårsavgiften 1800 kr/mån. Kontakta ansvarig för mer information. Nedan finns också bilagt information om hur nya blippar kan beställas.

Köregler för garage hittas här.

Rutin för beställning av nya nycklar eller blippar till entre'erna och garageport hittas här.