Källsortering

Källsorteringen har visat sig vara ett av de viktigaste löpande åtgärderna för att få systemet att fungera och hålla kostnaderna nere. Nedan finns fem dokument som är tänkta att vara till hjälp för att underlätta din löpande sophantering.

Dokumentet Källsorteringsguide Miljörum avser vårt eget miljörum. De övriga dokumenten innehåller information om de fyra återvinningscentraler som finns i Stockholm. Observera att återvinningscentralen Vanadisberget är stängd tills vidare. Ytterligare information om återvinning i Stockholm hittar du på:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamna...

Vi vill uppmana dig att noggrant studera dokumenten för att sophanteringen ska kunna hålla hög kvalitet framöver.