Till dig som är mäklare

Här finns en sammanställning av frågor och svar till mäklare

Uppdaterad 2022-03-13


För mäklare och nya ägare: vart skickas ansökan om medlemskap?

Kan mailas till ordföranden: styrelsen@artillerigarden.se.

Tillåter föreningen delat ägande mellan barn och föräldrar där barnet bor? Ska man då äga minst en viss procent, ex 10%?

Medlem måste också vara ägare enligt våra stadgar: 6 § Andelsägande: Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

Stämmer det att föreningen är äkta och äger marken?

Ja.

Har ni gjort några större renoveringar?

Föreningen har byggt laddstationer till samtliga p-platser. Därutöver har inga stora renoveringar eller ombyggnationer gjorts utanför underhållsplanen.

Finns några större renoveringar planerade eller beslutade?

Nej. Inga stora projekt utanför underhållsplanen. Fastigheten är i gott skick.

Finns några planerade eller beslutade avgiftsförändringar i dagsläget?

Nej.

Kan man hyra ut en köpt lägenhet i andrahand?

Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för 12 månader åt gången, baserat på medlems anmälan. En avgift tas ut som läggs på avgiften under perioden. Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning av typen AirBnB eller liknande.

Vad har föreningen för gemensamma lokaler/utrymmen och var finns dessa?

Det finnss tvättstuga samt cykelrum, inga gemensamhetsutrymmen i övrigt.

Hur stor lägenhetsyta i kvm (boarea) har föreningen och vad har föreningen i lån (långfristiga skulder)?

Se årsredovisning.

Vad är föreningen ansluten till för leverantör för internet och tv?

Fiber är indraget i huset och alla lägenheter har en fiberanslutning bredvid elcentralen, där finns patchpanel för inkoppling av router eller uttag i lägenhetens olika rum. Grundutbud av TV finns i alla lägenheter, val av ytterligare abonnemang göras av respektive medlem.


Finns det tillgängliga garageplatser idag?

Det finns en kortare kö till garageplatserna, för aktuell status kontakta den person i styrelsen som har garageansvar. Samtliga platser har ladduttag för elbil, förbrukning läggs på månadsavgift.

Finns något övrigt som ni tycker att vi och spekulanter bör känna till?

BRF Artillerigården är en välskött förening med ordning och reda både i hus och ekonomi. I övrigt hänvisar vi till årsredovisningen för detaljer.

Styrelsen med ansvarsuppgifter

Kontakt med styrelsen fås enklast via epost: styrelsen@artillergarden.se

Hela listan över styrelsemedlemmar och ansvarsområden är anslaget i föreningens entréer.