Uppdatering av namnskylt

 

Rutin för beställning av namnskyltar Brf Artillerigården

Namnskyltar finns på postboxarna i entréerna och på tidningshållarna utanför varje lägenhetsdörr.

Inga andra namnskyltar än de som sätts upp av föreningen får förekomma.

”Reklam - Nej Tack” och dylika skyltar skall vara enhetliga och delas ut av styrelsen.

Önskemål om förändringar av namn lämnas till styrelsen@artillerigarden.se via brev eller e-mail enligt nedan.

Kom ihåg att ange

  1. Ärende: Förändring av namnskyltar på Brf Artillerigården
  2. Kontaktuppgifter: Namn som ska stå på skyltenl
  3. Lägenhetsnummer: xxx
  4. Adress: Löjtnantsgatan. 4 eller 6, eller Starrängsringen 31
  5. Nuvarande namn: xxxxx xxxxxx
  6. Nytt namn: xxxxx xxxxxx
  7. Datum för namnbyte: 20xx-xx-xx eller omgående