Felanmälan

Nedan finns några tips om hur man anmäler olika typer av fel i fastigheten.

Vid icke-akuta problem i fastigheten kontakt i första hand fastighetsansvarig i styrelsen.

Notera att fel i lägenheten avhjälps på lägenhetsinnehavarens egen bekostnad.

Felanmälan relaterat till byggnad

Felanmälan kan göras på tre sätt:

Under övrig tid vid akuta fel kontaktas någon i styrelsen (styrelsen@artillerigarden.se), som kontaktar jour hos Securitas (08 - 657 64 65).

Vid felanmälan

Vid felanmälan kom ihåg att ange

  1. Brf Artillerigården
  2. En kort beskrivning av felet
  3. Ditt namn och ett telefonnummer som du lätt kan nås på

Hissar

Vid fel på hissar kontakta OTISLINE® 24 timmars service för akuta ärenden och felanmälningar: 0200-212111

Sopsug

Vid fel på sopsug felanmäler ni till Caverion på tel. 020 – 34 63 90 eller via e-mail till info@caverion.se

Felanmälan av bredband

Kontakta din internetleverantör.